Úloha 6.u3: Musí to být tolik, ale proč? (6 b)

Zadáno v čísle 11.6.

Řešeno v čísle 11.7.

Zadání