Úloha 6.u2: Poskakující lidé (3 b)

Zadáno v čísle 11.6.

Řešeno v čísle 11.7.

Zadání