Úloha 5.u1: Vaření špaget (4 b)

Zadáno v čísle 11.5.

Řešeno v čísle 11.7.

Zadání