Úloha 4.u2: Teploty na pólech (4 b)

Zadáno v čísle 11.4.

Řešeno v čísle 11.6.

Zadání