Úloha 4.u1: Číslování pokojů (5 b)

Zadáno v čísle 11.4.

Řešeno v čísle 11.6.

Zadání