Úloha 3.u3: Balení dárků (3 b)

Zadáno v čísle 11.3.

Řešeno v čísle 11.5.

Zadání