Úloha 3.u2: Čočky (6 b)

Zadáno v čísle 11.3.

Řešeno v čísle 11.5.

Zadání