Úloha 2.u3: Vepsaný mnohoúhelník (4 b)

Zadáno v čísle 11.2.

Řešeno v čísle 11.4.

Zadání