Úloha 6.u3: Přímky (4 b)

Zadáno v čísle 10.6.

Řešeno v čísle 10.7.

Zadání