Úloha 4.u2: Číslování bodů (5 b)

Zadáno v čísle 10.4.

Řešeno v čísle 10.6.

Zadání