Úloha 2.u2: Nepozorný řidič (4 b)

Zadáno v čísle 10.2.

Řešeno v čísle 10.4.

Zadání