Úloha 2.u1: Rain Man (5 b)

Zadáno v čísle 10.2.

Řešeno v čísle 10.4.

Zadání