Úloha 1.u3: Napnutý provázek (3 b)

Zadáno v čísle 10.1.

Řešeno v čísle 10.3.

Zadání