Úloha 1.u1: Létající stroj těžší než vzduch (5 b)

Zadáno v čísle 10.1.

Řešeno v čísle 10.3.

Zadání