Úloha 3.u2: Ovečky v kruhu (4 b)

Zadáno v čísle 14.3.

Řešeno v čísle 14.5.

Zadání