Úloha 2.u4: Rychlá množina (3 b)

Zadáno v čísle 13.2.

Řešeno v čísle 13.4.

Zadání