Úloha 6.u3: Přímky

Zadáno v čísle 10.6.

Řešeno v čísle 10.7.

Zadání