Úloha 6.u2: Oscilující slaná voda

Zadáno v čísle 10.6.

Řešeno v čísle 10.7.

Zadání