Úloha 6.u1: Rovnoběžník

Zadáno v čísle 10.6.

Řešeno v čísle 10.7.

Zadání