Úloha 4.u3: Číslování bodů

Zadáno v čísle 10.4.

Řešeno v čísle 10.6.

Zadání