Úloha 3.u3: Body na přímce

Zadáno v čísle 10.3.

Řešeno v čísle 10.5.

Zadání