Úloha 2.u2: Nepozorný řidič

Zadáno v čísle 10.2.

Řešeno v čísle 10.4.

Zadání