Úloha 6.u2: Poskakující lidé

Zadáno v čísle 11.6.

Řešeno v čísle 11.7.

Zadání