Úloha 6.u3: Rozpad

Zadáno v čísle 12.6.

Řešeno v čísle 12.7-8.

Zadání