Úloha 5.u2: Posloupnost

Zadáno v čísle 12.5.

Řešeno v čísle 12.7-8.

Zadání