Úloha 3.u4: Cestování po Zemi

Zadáno v čísle 14.3.

Řešeno v čísle 14.5.

Zadání