Úloha 6.u2: Ohníčku hoř!

Zadáno v čísle 15.6.

Řešeno v čísle 15.7-8.

Zadání