Úloha 6.u1: Manželské páry

Zadáno v čísle 15.6.

Řešeno v čísle 15.7-8.

Zadání