Úloha 2.u3: Správy o mojej smrti boli značne prehnané

Zadáno v čísle 15.2.

Řešeno v čísle 15.4.

Zadání