Úloha 2.u1: Poštovní holub

Zadáno v čísle 15.2.

Řešeno v čísle 15.4.

Zadání