Úloha 4.u2: Netradiční kyvadlo

Zadáno v čísle 17.4.

Řešeno v čísle 17.6.

Zadání