Úloha 1.u2: Trojúhelník

Zadáno v čísle 6.1.

Řešeno v čísle 6.2.

Zadání