Úloha 1.u1: Dvě kuličky

Zadáno v čísle 6.1.

Řešeno v čísle 6.2.

Zadání