Úloha 4.u3: Průměty přímek

Zadáno v čísle 8.4.

Řešeno v čísle 8.6-7.

Zadání