Úloha 4.u2: Jak to vidí kružnice?

Zadáno v čísle 8.4.

Řešeno v čísle 8.6-7.

Zadání