Úloha 4.u1: Na jedné lodi plujem…

Zadáno v čísle 8.4.

Řešeno v čísle 8.6-7.

Zadání