Úloha 5.u2: Potápěč

Zadáno v čísle 9.5.

Řešeno v čísle 9.7.

Zadání