Úloha 5.u1: Trojúhelník

Zadáno v čísle 9.5.

Řešeno v čísle 9.7.

Zadání