Úloha 4.u3: Numera

Zadáno v čísle 9.4.

Řešeno v čísle 9.6.

Zadání