Úloha 4.u1: Sirky

Zadáno v čísle 9.4.

Řešeno v čísle 9.6.

Zadání