Úloha 3.u2: Já, robot

Zadáno v čísle 9.3.

Řešeno v čísle 9.5.

Zadání