Úloha 2.u1: Ponořování balónku

Zadáno v čísle 9.2.

Řešeno v čísle 9.4.

Zadání