Úloha 1.u3: Čtyři závaží

Zadáno v čísle 9.1.

Řešeno v čísle 9.3.

Zadání