Úloha 1.u2: Brontosaurus

Zadáno v čísle 10.1.

Řešeno v čísle 10.3.

Zadání