Úloha 5.u1: Vaření špaget

Zadáno v čísle 11.5.

Řešeno v čísle 11.7.

Zadání