Úloha 1.u2: Líný Mirek

Zadáno v čísle 11.1.

Řešeno v čísle 11.3.

Zadání