Úloha 3.u4: Rozměry jednotek

Zadáno v čísle 13.3.

Řešeno v čísle 13.5.

Zadání