Úloha 3.u1: Lineární člověče nezlob se

Zadáno v čísle 13.3.

Řešeno v čísle 13.5.

Zadání