Úloha 2.u2: Matematici v letadle

Zadáno v čísle 13.2.

Řešeno v čísle 13.4.

Zadání