Úloha 2.u1: Led a voda

Zadáno v čísle 13.2.

Řešeno v čísle 13.4.

Zadání